JĘZYKI OBCE: Lepsze przyswajanie języków obcych oraz przyśpieszenie procesu nauki

 

Wpływ metody prof. A. Tomatisa na przyspieszenie nauki j. obcych zbadał Eurocopter (Francja) będący jednym z największych producentów helikopterów na świecie. Od 1989 roku wdrożyli metodę stymulacji słuchowej w nauczaniu języków obcych swoich pracowników. W latach 1989-1995 580 osób wzięło udział w treningu, a ich postępy były dokładnie monitorowane. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że osoby, które w trakcie nauki języka obcego były poddane terapii skróciły czas przeznaczony na płynne opanowanie języka o 26% a dokładnie z 700 godzin do 520 godzin. 

Jednym z częstych zastosowań treningu słuchowego metodą prof. A. Tomatisa jest nauka języków obcych. Wychowanie w środowisku języka ojczystego sprawia, że nasz mózg uczy się precyzyjnie różnicować dźwięki występujące w naszym języku, podczas gdy „zapomina” umiejętności różnicowania dźwięków, które w nim nie występują. Każdy język ma swój własny kod, który dziecko przyswaja wraz z rozwojem mowy, jednak kod ten może stać się hamulcem w nauce innego języka, gdyż nie zawiera on częstotliwości charakterystycznych dla wybranego języka obcego.

W wyniku trwającej globalizacji znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Dar do języków jest przede wszystkim zdolnością dostosowania ucha do częstotliwości języka obcego. Ucho jest zwykle dobrze nastawione do szerokiego zakresu częstotliwości i może wykryć różne rytmy. W trakcie rozwoju ucho dostosowuje się do sposobu słuchania, który jest uwarunkowany jego językiem ojczystym. Różne języki preferują różne zakresy częstotliwości. Mówiąc w j. angielskim używamy zazwyczaj częstotliwości od 2000 do 12 000 Hz, w j. francuskim mówimy na częstotliwościach od 100 do 300 Hz i od 1000 do 2000 Hz, w j. niemieckim od 100 do 3 000 Hz, a większość języków słowiańskich (około 20) używa częstotliwości od 100 do 12 000 Hz co wyjaśnia, dlaczego Europejczycy z Europy Wschodniej mają talent do nauki języków obcych. 

Aby móc nauczyć się dobrze danego języka, najpierw trzeba usłyszeć jego preferowane zakresy częstotliwości. Opierając się na tej wiedzy, specjalnie zaprojektowane programy terapeutyczne mogą nauczyć ucho słuchania brakujących częstotliwości, rytmu, ich wymowy i intonacji, zwiększając skuteczność nauki języków obcych. Trening słuchowy pozwala wyćwiczyć umiejętność rozróżniania dźwięków występujących w języku, którego chcemy się nauczyć. W tym celu stosuje się często nagrania dźwięków słów lub tekstów w języku obcym, czytanych przez native speakerów, podawanych przez elektroniczne ucho, a także z jego użyciem ćwiczy się obcą wymowę. Dlatego w wymowie uzyskujemy właściwy akcent i znacznie poprawia się umiejętność  zapamiętywania  i wypowiadania  obcojęzycznych wyrazów. Ponadto, każdy język ma typową latencję, co jest konieczne, aby usłyszeć sylabę i poprawnie ją wypowiedzieć.

Wpływ metody prof. A. Tomatisa na przyspieszenie nauki j. obcych zbadał Eurocopter (Francja) będący jednym z największych producentów helikopterów na świecie. Od 1989 roku wdrożyli metodę stymulacji słuchowej w nauczaniu języków obcych swoich pracowników. W latach 1989-1995 580 osób wzięło udział w treningu, a ich postępy były dokładnie monitorowane. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że osoby, które w trakcie nauki języka obcego były poddane terapii skróciły czas przeznaczony na płynne opanowanie języka o 26% a dokładnie z 700 godzin do 520 godzin.

Search