Psychomotoryka: Koordynacja ruchowa, orientacja przestrzenna, analiza schematu ciała

 

Trudności psychomotoryczne to opóźnienia, które dotyczą koordynowania lub wykonywania czynności niewyuczonych a nabywanych w procesie kulturowym, w sposób naturalny. Zaburzenia te dotyczą integracji gestów o charakterze uniwersalnym jak: koordynacja ruchów rąk lub nóg w trakcie pływania, biegania, skakania, utrzymywania równowagi chodząc np. po murku, stojąc na jednej nodze lub chodząc po schodach.

Ucho nie jest jedynie organem sensorycznym, który rejestruje dźwięki. Odgrywa też ważną rolę w utrzymaniu równowagi dzięki organowi wewnętrznemu jakim jest przedsionek. Dzięki bezpośredniemu działaniu na przedsionek terapia metoda prof. A. Tomatisa działa bezpośrednio na regulację napięcia mięśni, a tym samym na utrzymanie pozycji pionowej. Ponadto, w połączeniu z kilkoma innymi częściami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w mechanizmach kontrolujących koordynację i rytm. Wreszcie, w połączeniu z korą mózgową, system przedsionkowy jest w dużym stopniu odpowiedzialny za zdolność orientacji przestrzennej i trzymania prawidłowej postawy ciała.

Zakłócenia w funkcjonowaniu przedsionka mogą objawiać się: słabą orientacją w czasie i przestrzeni, określaniu kierunków prawy/lewy, zaburzeniami rytmu, częstym potykaniem się, a także problemami w szkole z matematyką oraz grafomotoryką.

Strefa motoryczna w metodzie A. Tomatisa to zakres częstotliwości do 1000 Hz. Podawanie specjalnie sparametryzowanej muzyki Mozarta bogatej w niskie częstotliwości powoduje stymulację części przedsionkowej w mózgu i szybką poprawę funkcji psychomotorycznych.


Search