top of page
Father and Son Fishing

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE TO NOWA OFERTA PRZEZNACZONA DLA TERAPEUTÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT I, II LUB III STOPNIA SZKOLENIA, CHCĄCYCH ODŚWIEŻYĆ SWOJĄ WIEDZĘ NT. AUDIO-PSYCHO-FONOLOGII, Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO OBEJMUJĄCEGO POSIADANY JUŻ CERTYFIKAT. TO RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SUPERWIZJI, INDYWIDUALNYCH PORAD Z OBSZARU INTERPRETACJI TESTÓW ORAZ PERSONALIZACJI PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA WYBRANEJ GRUPY PACJENTÓW ORAZ PRZESZKOLENIA NA SPRZĘCIE UWAGA SŁUCHOWA PRO LUB AUDIOMETRZE.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

OFERTA

SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ STOWARZYSZENIE "MAMY GŁOS". ZAKRES, CZAS TRWANIA ORAZ CENA SZKOLENIA SĄ "SZYTE NA MIARĘ" I INDYWIDUALNIE DOBRANE DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO. UCZESTNIKAMI SZKOLENIA MOŻE BYĆ ZARÓWNO JEDNA OSOBA JAK I KILKA OSÓB Z JEDNEJ PLACÓWKI. SZKOLENIE MOŻE SIĘ ODBYĆ W SIEDZIBIE "MAMY GŁOS" LUB W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ZAMAWIAJĄCEGO.        PRZYKŁADOWA CENA: 3500 PLN/OSOBA/DZIEŃ (W SIEDZIBIE "MAMY GŁOS"). 

Kontakt

email: magrac1973@wp.pl

tel. kom: +48 606 258 580

bottom of page